முடிவு

காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்தால் அரசு மருத்துவமனை யை அணுக வேண்டும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/08/2020

காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்தால் அரசு மருத்துவமனை யை அணுக வேண்டும் (pdf 24KB)