முடிவு

கந்தர்வகோட்டை வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 குரும்பூண்டி
002 தச்சங்குறிச்சி
003 மலையடிப்பட்டி
004 விராலிப்பட்டி
005 நொடியூர்
006 மங்கனூர்
007 கோமாபுரம்
008 மஞ்சப்பேட்டை
009 புனக்குளம்
010 புதுநகர்
011 அரியாணிப்பட்டி
012 மெய்குடிப்பட்டி
013 வடுகப்பட்டி
014 அரவம்பட்டி
015 கோவிலூர்
016 பழையகந்தர்வகோட்டை
017 பிசானத்தூர்
018 வீரடிப்பட்டி
019 முதுகுளம்
020 சேவியர் குடிக்காடு
021 குளத்தூர்
022 நடுப்பட்டி
023 நம்புரான்பட்டி
024 பெரியகோட்டை
025 புதுப்பட்டி
026 மட்டங்கால்
027 காட்டுநாவல்
028 வளவம்பட்டி
029 சோத்துப்பாளை
030 ஆத்தங்கரைவிடுதி
031 துவார்
032 சுந்தம்பட்டி
033 நெப்புகை
034 அண்டனூர்
035 சங்கம்விடுதி
036 வெள்ளாளவிடுதி
037 கல்லாக்கோட்டை