முடிவு

கணினி குலுக்கல் முறையில் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் தேர்வு – 02.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/04/2024
Second Level Randomization of Polling Personnel

கணினி குலுக்கல் முறையில் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் தேர்வு (PDF 52KB)