எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டுதல்

அலுவலர்கள்
சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட ஆட்சியர். திரு. சு. கணேஷ் இ. ஆ. பமாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்collrpdk[at]nic[dot]in9444181000
காவல் கண்காணிப்பாளர். திரு. ச. செல்வராசு இ.கா.பகாவல் துறை கண்கானிப்பாளர்tnsppudukottai[at]gmail[dot]com9498187788
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர். திரு அ. இராமசாமி. எம்.ஏ.மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnpdk[at]nic[dot]in9445000924