முடிவு

ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/12/2020

ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் /இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம் (PDF 393KB)