முடிவு

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

நகராட்சி
வரிசை எண் நகராட்சி வார்டு
1 புதுக்கோட்டை 42
2 அறந்தாங்கி 27
பேரூராட்சி
வ. எண் பேரூராட்சி வார்டு எண்ணிக்கை
1 ஆலங்குடி 15
2 அன்னவாசல் 15
3 அரிமளம் 15
4 இலுப்பூர் 15
5 கறம்பக்குடி 15
6 கீரமங்களம் 15
7 கீரனூர் 15
8 பொன்னமராவதி 15