முடிவு

உயிரிழந்த பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/03/2022
01032022a

உயிரிழந்த பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணை (PDF 169KB)

01032022b