முடிவு

இ-பாஸ் பெறாமல் வாகனங்களை வெளி மாவட்டங்களுக்கு இயக்கினால் நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/07/2020

இ-பாஸ் பெறாமல் வாகனங்களை வெளி மாவட்டங்களுக்கு இயக்கினால் நடவடிக்கை (pdf 23KB)