முடிவு

ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் ‘விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு” என்ற விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அச்சடித்து வழங்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/04/2020
Aavin

ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் ‘விழித்திரு, விலகியிரு, வீட்டிலேயே இரு” என்ற விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அச்சடித்து வழங்கப்படுகிறது (pdf 30KB)

aavin