முடிவு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part A) 11/04/2018 பார்க்க (4 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part B) 11/04/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 14/06/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட மழை அளவு 24/07/2018 பார்க்க (30 KB)
மனித வள மேம்பாடு அறிக்கை 24/07/2018 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கனிமவள அறிக்கை – கல் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட கனிமவள அறிக்கை – கிராவல் 08/06/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கனிமவள அறிக்கை – கிரானைட் 08/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட கனிமவள அறிக்கை – மணல் 08/06/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட சுற்றுசூழல் திட்டம் 08/11/2019 பார்க்க (4 MB)