ஆவணங்கள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part A) 11/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part B) 11/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 14/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட மழை அளவு 24/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(30 KB)
மனித வள மேம்பாடு அறிக்கை 24/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
மாவட்ட கனிமவள அறிக்கை 20/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)