முடிவு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2019-20 16/04/2021 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2018-19 09/12/2020 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017-18 09/12/2020 பார்க்க (6 MB)
நெகிழி இல்லா திட்டம் 24/11/2020 பார்க்க (1 MB)
வட்ட வாரியாக மழை அளவு மழை அளவு
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டம் – கூட்டநடவடிக்கை (பிப்ரவரி 2020) 06/03/2020 பார்க்க (298 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டம் – கூட்ட நடவடிக்கை(ஜனவரி 2020) 06/03/2020 பார்க்க (592 KB)
கஜா புயல் – 2018 கஜா புயல் – 2018
பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி
சிறப்பு செயல் குழு – கூட்ட நடவடிக்கைகளின் குறிப்புகள் 28/11/2019 26/12/2019 பார்க்க (235 KB)