முடிவு

ஆலங்குடி வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
050 கே ராசியமங்கலம்
051 எம் ராசியமங்கலம்
052 பாச்சிக்கோட்டை
053 புதுக்கோட்டைவிடுதி
054 ஆயிப்பட்டி
055 கோவிலூர்தேவஸ்தானம்
056 கே வி கோட்டை
057 மாஞ்சான்விடுதி
058 கொத்தகோட்டை
059 காயாம்பட்டி
060 வேப்பங்குடி
061 இம்மனாம்பட்டி
062 திருவரங்குளம்
063 திருக்கட்டளை
064 கைக்குறிச்சி
065 விஜயரெகுநாதபுரம்
066 செட்டிவயல்
067 பூவரசக்குடி
068 மணியம்பலம்
069 வாண்டாக்கோட்டை
070 வல்லத்திராக்கோட்டை
071 களங்குடி
072 கூடலூர்
073 நம்புக்குழி
074 கன்னியாபட்டி
075 தெட்சிணாபுரம்
076 கத்தக்குறிச்சி
077 குளவாய்பட்டி
078 முத்துப்பட்டிணம்
079 பாலையூர்
080 மாலாக்குடி
081 கொத்தமங்கலம்
082 இசுகுப்பட்டி
083 சேந்தாக்குடி
084 கீழையூர்
085 அரையப்பட்டி
086 வெண்ணாவல்குடி
087 வேங்கிடகுளம்
088 கோவிலூர்
089 குப்பக்குடி
090 பாத்தம்பட்டி
091 பள்ளத்திவிடுதி
092 ஆலங்குடி
093 கல்லாலங்குடி
094 மேலாத்தூர்
095 சூரன்விடுதி
096 ஆலங்காடு
097 கீழாத்தூர்
098 வடகாடு
099 மாங்காடு
100 புள்ளான்விடுதி
101 நெடுவாசல்மேல்பாதி
102 முடுக்குவயல்
103 நெடுவாசல்கீழ்பாதி
104 ஆண்டவராயபுரம்
105 அனவயல் – 1 பிட்
106 செட்டி ஏந்தல்
107 அனவயல் 2 பிட்
108 எல் என் புரம்
109 புளிச்சங்காடு
110 கறம்பக்காடு இனாம்
111 கறம்பக்காடு ஜமீன்
112 செரியலூர் ஜமீன்
113 செரியலூர் இனாம்
114 கீரமங்கலம் வடக்கு
115 நகரம்
116 சேந்தன்குடி
117 கொத்தமங்கலம் வடக்கு
118 கொத்தமங்கலம் தெற்கு
119 குலமங்கலம் வடக்கு
120 குலமங்கலம் தெற்கு
121 பனங்குளம்
122 கீரமங்கலம் தெற்கு