முடிவு

ஆன்லைன் வகுப்புகளை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2021
onlineclass

ஆன்லைன் வகுப்புகளை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் (pdf 21KB)