முடிவு

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் மாணவர் சேர்க்கை 2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/09/2020

விளக்க குறிப்பேடு (pdf 5MB)

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் புதுக்கோட்டை – சேர்க்கை விபரம் (pdf 64KB)

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் விராலிமலை – சேர்க்கை விபரம் (pdf 59KB)

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் தொழிற்பிரிவு (pdf 139KB)