முடிவு

அரசுத் துறைகள்

வ.எண் துறை இணைப்பு
1 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சொடுக்குக
2 வேளாண்மைத் துறை சொடுக்குக
3 வேளாண்மைப் பொறியியல் சொடுக்குக
4 வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் சொடுக்குக
5 வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை சொடுக்குக
6 மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமை சொடுக்குக
7 மாநில வேளாண்மை விரிவாக்க மேலாண்மை நிலையம்(STAMIN) சொடுக்குக
8 மாநில வேளாண்மை மேலாண்மை மற்றும் விரிவாக்க பயிற்சி நிலையம்(SAMETI)( சொடுக்குக
9 விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்பு துறை சொடுக்குக
10 பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை சொடுக்குக
11 கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோர் பாதுகாப்புத்துறை சொடுக்குக
12 மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் சொடுக்குக
13 மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சொடுக்குக
14 மாவட்ட தொழில் மையம் சொடுக்குக
15 மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை சொடுக்குக
16 மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலகம் சொடுக்குக
வ.எண் துறை இணைப்பு
17 மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் சொடுக்குக
18 தேர்தல் சொடுக்குக
19 முன்னாள் படைவீரர் நல அலுவலகம் சொடுக்குக
20 உயர் கல்வித்துறை சொடுக்குக
21 தோட்டக்கலை சொடுக்குக
22 ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டம் சொடுக்குக
23 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் சொடுக்குக
24 மகளிர் திட்டம் சொடுக்குக
25 அருங்காட்சியகம் சொடுக்குக
26 சத்துணவு திட்டம் சொடுக்குக
27 பொதுச் சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத் துறை சொடுக்குக
28 அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் சொடுக்குக
29 பள்ளிக் கல்வி சொடுக்குக
30 சமூக பாதுகாப்புத்திட்டம் சொடுக்குக
31 நிலஅளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை சொடுக்குக
32 தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சொடுக்குக