Close

Hon’ble Chief Minister of Tamilnadu inaugurated ”Kalaignar Mahalir Urimai Thittam” – 15.09.2023

Publish Date : 15/09/2023
Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu inaugurated ''Kalaignar Mahalir Urimai Thittam''

Hon’ble Chief Minister of Tamilnadu inaugurated “Kalaignar Mahalir Urimai Thittam”. (PDF 1MB)

Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu inaugurated ''Kalaignar Mahalir Urimai Thittam''1