Close

Revenue Villages in Manamelkudi Taluk

VILLAGE CODE REVENUE VILLAGE NAME
001 KADAI IDAIYATHUR
002 KOKKUMOOTTAI
003 IDAIYATHUR
004 SILAATHANI
005 R.U.REGUNATHAPURAM
006 SOLANI
007 NEERVILANKULAM
008 KOOTHALOOR
009 BIRAMANAVAYAL
010 KOPALAPURAM
011 KOOMPALLAM
012 THINAIYAKKUDI
013 MAVILANKANENTHAL
014 THIRUNELLIVAYAL
015 KAMBARKOVIL
016 KARAKKOTTAI
017 P.K.PICHANENTHAL
018 ALAKANVAYAL
019 ENATHI
020 RAVUTHANVAYAL
021 SUBRAMANIAPURAM
022 NEMMELIVAYAL
023 SINGAVANAM
024 THALIKKOTTAI
025 DHARMARAJANVAYAL
026 NILAIYUR
027 SUDALAIVAYAL
028 PETTIVAYAL
029 PILLANKUDI
030 V.D.KOPALAPURAM
031 KOLLUTHIDAL
032 PILLAIYARTHIDAL
033 MELASTHANAM
034 KANDANIVAYAL
035 KOOTHANKUDI
036 IDAIYATHIMANGALAM
037 KALLAKURICHI
038 OLLANUR
039 PAANAVAYAL
040 SELLAPPANKOTTAI
041 VELLUR SIRUVARAI
042 PERUMARUTHUR
043 MINNAMOLI
044 NEIKKUPPAI
045 KOLENTHIRAM
046 K.PALANKULAM
047 KARKAMALAM
048 MANALUR
049 NELVELI
050 VELLUR
051 DHANDALAI
052 MANTHANKUDI
053 MUMBALAI
054 MANAMELKUDI
055 AVUDAIYARPATTINAM
056 VICHUR
057 KEELAPAPPANUR
058 MELAPAPPANUR
059 KARAKATHIKKOTTAI
060 RETTAIYALAM
061 SATHIYADI
062 KANADU
063 KAVALOOR
064 VETTIVAYAL
065 M.O.REGUNATHAPURAM
066 MANJAKUDI
067 KODIKKULAM
068 KEELAMANJAKUDI
069 PERIYAMADAIPACHAL
070 KILARAVAYAL
071 PALAIYAVETTIVAYAL
072 SEIYANAM