முடிவு

Uncategorized

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தாட்கோ செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/10/2023

தாட்கோ செய்திகள் (PDF145KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பத்திரிக்கைச் செய்திகள் – 19.10.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/10/2023

பத்திரிக்கைச் செய்திகள் – 19.10.2023 (PDF54KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மிஷன் இந்திர தனுஷ் 5.0 சிறப்பு முகாம் – 04.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/08/2023

மிஷன் இந்திர தனுஷ் 5.0 சிறப்பு முகாம் (PDF 55KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு நாள் விழா – பள்ளி மாணவர்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன – 6.07.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/07/2023

தமிழ்நாடு நாள் விழா – பள்ளி மாணவர்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. (PDF 109KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குடும்ப அட்டைகள் மற்றும் நியாயவிலைக் கடைகள் தொடர்பான குறைதீர்க்கும் முகாம் – 06.07.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/07/2023

குடும்ப அட்டைகள் மற்றும் நியாயவிலைக் கடைகள் தொடர்பான குறைதீர்க்கும் முகாம். (PDF 35KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/05/2023

தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2023

மேலும் பல

தேசிய வாக்காளர் தினம்-2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/01/2023

தேசிய வாக்காளர் தினம்-2023 (PDF 30KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடிக்கு தகுதிவாய்ந்தோர் பட்டியல் ( கூட்டுறவு சங்கங்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் )

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2022

பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடிக்கு தகுதிவாய்ந்தோர் பட்டியல் ( கூட்டுறவு சங்கங்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ) (PDF 5MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கபீர் புரஸ்கார் விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2021

கபீர் புரஸ்கார் விருது (PDF 23KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

TNLA2021 – வேட்பாளர் செலவு கணக்கு விபரம் & இணைப்பு(E2)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2021

TNLA2021 – வேட்பாளர் செலவு கணக்கு விபரம் & இணைப்பு(E2)

மேலும் பல