முடிவு

Uncategorized

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடிக்கு தகுதிவாய்ந்தோர் பட்டியல் ( கூட்டுறவு சங்கங்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் )

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2022

பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடிக்கு தகுதிவாய்ந்தோர் பட்டியல் ( கூட்டுறவு சங்கங்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ) (PDF 5MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கபீர் புரஸ்கார் விருது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2021

கபீர் புரஸ்கார் விருது (PDF 23KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

TNLA2021 – வேட்பாளர் செலவு கணக்கு விபரம் & இணைப்பு(E2)

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2021

TNLA2021 – வேட்பாளர் செலவு கணக்கு விபரம் & இணைப்பு(E2)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

SVEEP நடவடிக்கைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2021

SVEEP நடவடிக்கைகள்

மேலும் பல