முடிவு

Uncategorized

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/10/2019

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் (PDF 20KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மன் நிதி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2019

விபரம் இணைப்பு கிராமத்தில் இல்லாத விவசாயிகள் இங்கே சொடுக்கவும் பயனாளிகளின் விபரம் இங்கே சொடுக்கவும்

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2019

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு (PDF 24KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

TN-SMART செயலி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2019

இயற்கை பேரிடர் பற்றிய தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிய TN-SMARTசெயலி தமிழ்நாடு இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை மையத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை கைப்பேசியில் நிறுவ google play storeல் TN-SMART என்று தேடவும் அல்லது கீழ்கண்ட லிங்கினை சொடுக்கவும் TN-SMART செயலி அல்லது கீழ்கண்ட QR-CODE-ஐ உபயோகப்படுத்தவும்

மேலும் பல