முடிவு

விவசாயிகள் கூடுதல் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/05/2022

விவசாயிகள் கூடுதல் நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 36KB)