முடிவு

லெட்சுமிநகரில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/05/2020
222222

லெட்சுமிநகரில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் (PDF 29KB)