முடிவு

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல கல்வி விடுதிகளில் சமையலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/03/2020

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல கல்வி விடுதிகளில் சமையலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி தேதி ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது(pdf 20KB)