முடிவு

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-கண் பரிசோதனைக்கான ஒளிமயமான வாழ்வு முகாமினை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/11/2020
33

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-கண் பரிசோதனைக்கான ஒளிமயமான வாழ்வு முகாமினை துவக்கி வைத்தார் (PDF 23KB)

22

11