முடிவு

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் – இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/11/2021
704a231121

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் – இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் (PDF 103KB)

704b231121

704c231121

704d231121