முடிவு

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளி வகுப்பறை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/08/2022
qwe

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளி வகுப்பறை திறந்து வைத்தார் (PDF 174KB)