முடிவு

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியர்கள் விடுதியில் தங்கி பயில விண்ணப்பிக்கலாம்க

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/11/2021

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியர்கள் விடுதியில் தங்கி பயில விண்ணப்பிக்கலாம் (PDF 23KB)