முடிவு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021 – 182 ஆலங்குடி வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 25.03.2021 30.03.2021 03.04.2021 இணைப்பு (E2)
1 பாலமுருகன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
2 சின்னதுரை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
3 ஜெயா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
4 கண்ணதாசன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
5 மணிமேகலை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
6 சிவ.மெய்யநாதன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
7 தர்மா தங்கவேல் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
8 C.திர்ச்செல்வம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
9 N.வைரவன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
10 D.விடங்கர் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்
11 T.விநாயகமூர்த்தி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இங்கே சொடுக்கவும்