முடிவு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021 – 180 புதுக்கோட்டை வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 25.03.2021 30.03.2021 03.04.2021
1 சாகுல் அமீது அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
2 அப்துல்லா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
3 தனகோபால் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
4 துரைகுணா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
5 கார்த்திகேயன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
6 கார்த்திதொண்டைமான் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
7 கருப்பையா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
8 குமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
9 முத்துகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
10 முத்துராஜா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
11 ராஜசேகர் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
12 ரஜினிகாந்தி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
13 S மூர்த்தி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
14 சரவணதேவா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
15 சசிகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
16 செளந்தரராஜா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
17 சுப்பிரமணி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
18 வீரையா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
19 வெங்கடேஸ்வரன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
20 விஜய்குமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
21 S கார்த்திகேயன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை