முடிவு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021 – 178 கந்தர்வகோட்டை வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 25.03.2021 29.03.2021 02.04.2021
1 கீரை A.T சின்னப்பா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
2 S.ஜெயபாரதி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
3 மலர்விழி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
4 ப.ஆசைத்தம்பி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
5 பூ.கார்த்திகேயன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
6 ரெங்கசாமி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
7 வெ.இளையராஜா அறிக்கை அறிக்கை
8 சின்னத்துரை அறிக்கை அறிக்கை
9 ஆதிதிராவிடர் அறிக்கை அறிக்கை
10 K.மணிமுத்து அறிக்கை அறிக்கை
11 P.லெனின் அறிக்கை அறிக்கை
12 ரமியா அறிக்கை
13 V.ரெத்தினம் அறிக்கை அறிக்கை
14 M.தனரஜ் அறிக்கை