முடிவு

சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/05/2020

சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது (PDF 22KB)