முடிவு

கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்போருக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்கப்படவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/07/2021

கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்போருக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்கப்படவுள்ளது
(PDF 98KB)