முடிவு

ஆரோக்யா சேது செயலியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சமூக விலகல் நோக்கத்தை வலுவடைய செய்யலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/05/2020

ஆரோக்யா சேது செயலியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சமூக விலகல் நோக்கத்தை வலுவடைய செய்யலாம் (PDF 31KB)