முடிவு

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் இராணியார் அரசு மருத்துவமனையினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/04/2020
hospital inspection

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் இராணியார் அரசு மருத்துவமனையினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஆய்வு (pdf 43KB)

hospital